In het herziene schema (01-07-2017) zijn onder meer de volgende nieuwe en aangepaste eisen opgenomen:

  • Het aandeel duurzamer ingekochte producten wordt anders berekend, waarbij alle geaccepteerde certificaten even zwaar meetellen voor het inkooppercentage van de bloemist. Ook zijn er enkele sociale certificaten opgenomen (Kenya Flower Council Silver Standard, EHPEA Silver Level en Florverde Sustainable Flowers).
  • Om de inkoop van biologische bloemen te blijven stimuleren is de keuzemaatregel voor inkoop van biologische bloemen en planten aangepast. Er kunnen meer punten worden verdiend als er relatief meer biologisch wordt ingekocht.
  • Bloemisten die alle energiebesparende maatregelen hebben uitgevoerd mogen de energiescan minder frequent uitvoeren.
  • Biologisch afbreekbare vazen en potten komen voor punten in aanmerking.
  • De keuzemaatregelen voor voertuigen waarmee transport van bloemen en planten plaatsvindt zijn aangepast. Er is onderscheid aangebracht tussen eigen transport door de bloemist en de verduurzaming van ingehuurde vervoerders.
  • Verder zijn er nieuwe keuzemaatregelen opgenomen met betrekking tot: duurzamere draagtassen, educatieve activiteiten voor medewerkers en het uitvoeren van een arbo-technische bedrijfsscan.

Het volledige schema is te vinden op de website van www.barometerduurzamebloemist.nl