/* */ Skip to main content Skip to search

Samenwerking

Duurzaam ondernemen in de bloemisterij branche

De Duurzame Bloemisten Groep is een coöperatie die samenwerkt met toonaangevende, vooruitstrevende bedrijven en organisaties. De gezamenlijke doelstelling is het verder ontwikkelen van het duurzaam ondernemen.

De ambitie van de Duurzame Bloemisten Groep staat volledig in het teken van het verduurzamen van de keten van kweker via bloemist tot afnemer. Zo draagt onze coöperatie wereldwijd bij aan betere omstandigheden voor mens en milieu.

Partners waarmee wij samenwerken

 • MVO Nederland
  De nationale kennis- en netwerkorganisatie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit is hét startpunt voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. Bij MVO Nederland zijn ruim 2.000 bedrijven en organisaties aangesloten. Allen hebben een eigen MVO-ambitie. MVO Nederland en De Groene Zaak zijn vanaf 01-01-2018 samen verder gegaan.
 • De Groene Zaak
  Partners van De Groene Zaak streven naar een snelle verduurzaming van onze economie. Een economie die draait op hernieuwbare grondstoffen en energie en die de economische activa gebruikt, maar niet verbruikt. Tevens zijn partners van De Groene Zaak koplopers in duurzaam ondernemerschap en daarmee ambassadeurs van de nieuwe economie. Ze banen nieuwe paden en bouwen al vandaag aan de economie van morgen. MVO Nederland en De Groene Zaak zijn vanaf 01-01-2018 samen verder gegaan.
 • Stichting Milieukeur
  SMK ontwikkelt en beheert criteria voor keurmerken en certificaten waaronder het keurmerk Barometer Duurzame Bloemist. Daarmee wordt duurzaam ondernemen inzichtelijk, betrouwbaar en controleerbaar. Producentenorganisaties, detailhandel, overheid, wetenschappers, milieudeskundigen en behartigers van consumentenbelangen werken mee aan de inhoud van de criteria. Dit verzekert een breed maatschappelijk draagvlak. Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of producten, processen en/of diensten aan de criteria van SMK voldoen.
 • Max Havelaar / Fairtrade
  Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen. Zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. In Nederland is Stichting Max Havelaar eigenaar van het Fairtrade keurmerk, ook bekend als het Max Havelaar keurmerk. Naast koffie, thee en chocolade zijn er ook bloemen met het Fairtrade keurmerk.
 • Hivos
  Hivos is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die strijdt tegen armoede, onderdrukking en discriminatie. Dit doet Hivos door mensen te steunen die zélf hun toekomst willen bepalen en zélf in actie komen om hun situatie te verbeteren. Hivos gelooft in de kracht van deze mensen en zoekt samen met hen naar innovatieve oplossingen die relevant zijn in hun situatie en hun omgeving. Met de campagne: Power of the Fair Trade Flower en de eerlijke bloemengids wil Hivos het aanbod van eerlijke bloemen vergroten en beter zichtbaar maken in winkels.
 • Plastic Soup Foundation
  De Plastic Soup Foundation (PSF) is een organisatie die een halt wil toeroepen aan de toenemende verontreiniging van de oceanen en zeeën met plastics. In 2016 is de PSF gestart met een verduurzamingcampagne binnen de sierteeltsector in Nederland en Duitsland, waarbij PSF zich richt op alle vormen van plastics die in deze sector worden verbruikt. Daarbij wordt de hele keten door gelicht: van kweker tot veiling, van detailhandel tot consument.