/* */ Skip to main content Skip to search

Wat doet de Coöperatie Duurzame Bloemisten Groep

Verduurzamen van de bloemensector

Bloemisten sluiten zich steeds vaker aan bij de coöperatie Duurzame Bloemisten Groep. Omdat zij een vooruitstrevende visie en aanpak hebben op het gebied van mens, milieu, het verduurzamen van de bedrijfsvoering en inkoop van bloemen. Door in- en verkoop van duurzaam geteelde bloemen helpen zij de volledige bloemensector te verduurzamen. Dit is hard nodig.

De duurzame kracht van telers, inkopers en bloemisten

Iedere bloemist weet dat er wereldwijd in de bloemensector veel mis is op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu. Zij vormen een belangrijke schakel tussen de eindgebruikers en de telers en hebben daarom een goede positie om misstanden te beïnvloeden. Zo kunnen we gezamenlijk de zeer slechte arbeidsomstandigheden van de – voornamelijk op Oost-Afrikaanse bloemenkwekerijen – werkende vrouwen verbeteren. En kunnen we de teelt waarbij gebruik wordt gemaakt van agressieve chemicaliën verminderen. Door de inzet van duurzame bloemisten en de bewustwording van de eindgebruikers neemt de vraag naar eerlijke bloemen toe.

Samenwerking met duurzame partners

Doordat onze coöperatie alle schakels in de keten beïnvloedt, wordt het aanbod duurzame bloemen groter. Ons streven is om de bedrijfskolom transparant te maken,  te stimuleren en motiveren en successen zichtbaar te maken. Organisaties als MVO Nederland, De Groene Zaak, Hivos, Max Havelaar en Flora Holland ondersteunen onze aanpak. Andere belangrijke partners zijn de belangenbehartiger van milieuvriendelijke en duurzame kwekers (MPS), Stichting Milieukeur Nederland (SMK) en diverse grote bedrijven en instellingen.

Groeiend bewustzijn en wetgeving

De klanten van de Duurzame Bloemisten Groep zijn voornamelijk inkopers bij (semi)overheidsinstellingen en landelijk opererende bedrijven. De intentie van de overheid om voor 100% en de semi-overheid 70% duurzaam in te kopen, draagt hier in belangrijke mate aan bij. Ook het wereldwijde streven naar volledig Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen stimuleert betrokkenen. Om participerende bloemisten hun mate van duurzaamheid te laten etaleren, voeren zij het keurmerk ‘Barometer Duurzame Bloemist. De houders van dit certificaat worden jaarlijks door het onafhankelijke keuringsinstituut SGS op hun duurzame bedrijfsvoering gecontroleerd.